حدود قيمت: از تا

مقايسه آگهی ها

علی شینی

مشاور املاک موج در املاک موج

مرتب سازی:
100,000,000 تومان3,000,000 تومان

تعداد اتاق خواب: 3مترمربع: 126

برج

علی شینی

8 ماه قبل

100,000,000 تومان3,000,000 تومان

تعداد اتاق خواب: 3مترمربع: 126

برج

8 ماه قبل

1,512,000,000 تومان

تعداد اتاق خواب: 3مترمربع: 126

برج

علی شینی

8 ماه قبل

1,512,000,000 تومان

تعداد اتاق خواب: 3مترمربع: 126

برج

8 ماه قبل

50,000,000 تومان3,000,000 تومان/ماه

تعداد اتاق خواب: 3مترمربع: 116

برج

علی شینی

8 ماه قبل

50,000,000 تومان3,000,000 تومان/ماه

تعداد اتاق خواب: 3مترمربع: 116

برج

8 ماه قبل

200,000,000 تومان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1مترمربع: 135

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

علی شینی

9 ماه قبل

200,000,000 تومان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1مترمربع: 135

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

9 ماه قبل

180,000,000 تومان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 140

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

علی شینی

9 ماه قبل

180,000,000 تومان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 140

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

9 ماه قبل

50,000,000 تومان4,000,000 تومان/ماه

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 161

komeil

9 ماه قبل

50,000,000 تومان4,000,000 تومان/ماه

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 161

9 ماه قبل