حدود قيمت: از تا

مقايسه آگهی ها

مهدی شفاخواه

مشاور املاک موج در املاک موج

مرتب سازی:
400,000,000 تومان
400,000,000 تومان

تعداد اتاق خواب: 4: 218

برج

4 ماه قبل

210,000,000 تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 133

برج

مهدی شفاخواه

7 ماه قبل

210,000,000 تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 133

برج

7 ماه قبل

1,633,000,000 تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 142

برج

مهدی شفاخواه

7 ماه قبل

1,633,000,000 تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 142

برج

7 ماه قبل

1,100,000,000 تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 88

برج, مسکونی

مهدی شفاخواه

7 ماه قبل

1,100,000,000 تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 88

برج, مسکونی

7 ماه قبل

740,000,000 تومان
740,000,000 تومان

: 102

برج

8 ماه قبل

600,000,000 تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 87

برج

مهدی شفاخواه

8 ماه قبل

600,000,000 تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 87

برج

8 ماه قبل