حدود قيمت: از تا

مقايسه آگهی ها

1,560,000,000 تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 130

برج, مسکونی

3 هفته قبل

1,560,000,000 تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 130

برج, مسکونی

3 هفته قبل

1,302,000,000 تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 93

برج

محمد تاجیک

3 هفته قبل

1,302,000,000 تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 93

برج

3 هفته قبل

3,325,000,000,000 تومان
3,325,000,000,000 تومان

تعداد اتاق خواب: 3: 175

ویلایی

3 ماه قبل

986,000,000 تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1: 73

برج, مجتمع

امیرحسین موسوی

3 ماه قبل

986,000,000 تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1: 73

برج, مجتمع

3 ماه قبل