حدود قيمت: از تا

مقايسه آگهی ها

3,325,000,000,000 تومان
3,325,000,000,000 تومان

تعداد اتاق خواب: 3: 175

ویلایی

1 ماه قبل

986,000,000 تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1: 73

برج, مجتمع

امیرحسین موسوی

1 ماه قبل

986,000,000 تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1: 73

برج, مجتمع

1 ماه قبل

1,512,000,000 تومان
1,512,000,000 تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1: 112

برج

1 ماه قبل