حدود قيمت: از تا

مقايسه آگهی ها

300,000,000 تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1: 106

برج

3 ماه قبل

300,000,000 تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1: 106

برج

3 ماه قبل

240,000,000 تومان
240,000,000 تومان

تعداد اتاق خواب: 2: 110

برج

3 ماه قبل

210,000,000 تومان
210,000,000 تومان

تعداد اتاق خواب: 3: 132

برج

3 ماه قبل

130,000,000 تومان5,000,000 تومان/هر ماه

تعداد اتاق خواب: 3: 160

آپارتمان, مسکونی, ویلایی

محمد تاجیک

3 ماه قبل

130,000,000 تومان5,000,000 تومان/هر ماه

تعداد اتاق خواب: 3: 160

آپارتمان, مسکونی, ویلایی

3 ماه قبل

185,000,000 تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1: 85

برج

جعفر پاشایی

3 ماه قبل

185,000,000 تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1: 85

برج

3 ماه قبل